Vindkraftverk

Så mycket av vårt samhälle är idag beroende av elektricitet att det kan vara svårt att föreställa sig att leva en enda dag utan el. Därför är det tur att det finns flera olika energikällor som människan har lärt sig att utvinna elektricitet från. Majoriteten av den el som produceras i Sverige kommer från kärnkraft, men knappt 10 procent av den årliga elproduktionen kommer från vindkraft.

Ett vindkraftverk omvandlar vindens kinetiska energi till elektricitet. Till skillnad från ett kärnkraftverk utgår med andra ord ett vindkraftverk inte från ett material för att skapa el, utan från en outsinlig energikälla. Därför är vindkraft en så kallad förnybar energikälla. En begränsning med denna hållbara energikälla är dock att man endast kan utnyttja vindens energi när det faktiskt blåser. Ett vindkraftverk klarar inte heller av vindar som är för starka, eftersom det kan överbelasta kraftverket. Därför stängs vindkraftverk av när vindstyrkan överstiger 25 m/s. Ett lands elproduktion kan därför inte enbart vara beroende av vindkraft, utan kräver ytterligare elproduktion genom alternativa metoder.Klondike_Wind_Farm

Ett vindkraftverk består av ett torn baserat på ett fundament, med en rotor högst upp. När vinden får rotorn att snurra skapas mekanisk rörelse som i sin tur skapar elektricitet. Rotorns långsamma rörelse omvandlas vanligtvis till ett högre varvtal på generatorn via en växellåda. Via generatorn skapas sedan elektricitet. Att växla för att öka varvtalen orsakar stort slitage på vindkraftverket. En av de senaste utvecklingarna inom vindkraft är därför en ny typ av vindkraftverk som använder en direktdriven generator, och alltså inte behöver en växellåda. Enligt leverantörerna kan detta höja vindkraftverkets effekt med 26 procent.

Vindkraft började utvecklas i Sverige i mitten av 1970-talet, men det dröjde i princip fram till modern tid innan vindkraft faktiskt började användas i större skala inom den svenska elproduktionen. I slutet av 2014 fanns det i Sverige sammanlagt 3 085 vindkraftverk i Sverige, varav majoriteten finns i Västra Götaland.

Tack vare vindkraftverken och all annan form av elproduktion i Sverige kan vi använda oss av hjälpmedel som diskmaskiner och tvättmaskiner, vi kan ta oss fram miljövänligt med elbilar.

 

Taggar: , ,

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2021 Vgpower – Allt om kraftverk

 
 
splendid