Vågkraftverk

Vågkraftverk använder sig av förnyelsebar energi. Till förnyelsebar energi räknas den som kommer från sol, vind och vatten. Vågkraftverk använder sig närmare bestämt av havsvågornas rörelser som energikälla. Tekniken som används i vågkraftverk har utvecklats som en möjlig väg att uppnå de nationella miljömålen. Därmed kan den globala uppvärmningen komma att minska. På grund av växthuseffekten är det angeläget att reducera användningen av fossila bränslen så mycket som möjligt.

 

Lysekilsprojektet
Vid Uppsala universitet under forskningsområdet elektricitetslära pågår ett projekt som kallas för Lysekilsprojektet. Lysekilsprojektet handlar om uteslutande om forskning och utveckling av vågkraft. Lysekilsprojektet är inte endast ett teoretiskt experiment utan en hel vågkraftspark. Här har forskarna möjlighet att gör testa olika sorters tekniska lösningar i verkligheten. Dessutom studerar de hur vågkraften, och den teknik som används, kan komma att påverka miljön i testområdet och dess direkta närhet.

Lightbulb

Lightbulb

 

40 olika system
Det förekommer i nuet runt 40 olika system som kan hantera omvandlingen av vågenergi till elektricitet. Hur man kan konstruera ett vågkraftverk, på absolut bästa sätt, med minsta möjliga miljöbelastning för att erhålla mesta möjliga energiutvinning. Ja, det är den stora utmaningen. Likaså var de bäst är placerade, vid den direkta strandlinjen, nära land för lätt åtkomst vid service och underhåll eller rent av ute till havs. En del placeras under vattenytan andra över. Kan man tänka sig att mindre moduler kopplas samman eller ett större vågkraftverk? Den erhållna effekten är dock betydligt större än vad ett c batteri levererar.

 

Ett exempel på vågkraftsteknik
En tillämpad vågkraftsteknik baseras på linjärgeneratorer ett slags vågkraftsaggregat. De placeras på havets botten. I den här tekniken utnyttjas höjdskillnaden mellan vågtopp och vågdal. Dessa linjärgeneratorer är förbundna med bojar på ytan. Det är dessa bojar som fångar upp vågornas rörelseenergi vilken i sin tur omvandlas till elenergi i linjärgeneratorerna. Vågkraftsparken består av ett undervattensställverk till vilket dessa linjärgeneratorer är sammankopplade. Resultatet är en växelström kan levereras via en sjökabel direkt till det landbaserade elnätet.

 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2021 Vgpower – Allt om kraftverk

 
 
splendid