Solenergi

Solenergi är en förnyelsebar energi som kommer från det inkommande ljuset som solen strålar ut. Med hjälp av solenergin kan vi människor producera elektricitet och värme. Produkten av de två olika typerna av energiomvandling kallas solel och solvärme. För att producera elektricitet används främst solceller som oftast består av kisel. Dessa genererar en likström som i sin tur ger oss elektricitet. Solvärme produceras istället med hjälp av solfångare som omvandlar solens strålning till värme. Solpaneler och solfångare kan likna varandra i utseende, men bör inte förväxlas då de fungerar olika och används till olika ändamål. Då teknikerna använder sig av förnyelsebar energi har de minimalt avtryck på klimatet och är därför mycket miljövänliga. Det krävs heller inte något direkt underhåll efter installationen och inga kostnader tillkommer därför därefter. Både solceller och solfångare används både privat såväl som på företag och offentliga byggnader.

Försörja hemmet med solenergi och Teslabatterier

Tesla_PowerwallElbilsföretaget Tesla Motors har utvecklat ett batteri som under 2015 kom ut på marknaden för såväl privatpersoner som företag. Dessa så kallade Teslabatterier kan förvara el när elpriserna är höga eller tillgången på el är låg. Ett exempel är just solenergin, där produktion inte alltid stämmer överens med konsumtion. Vid användning av solceller kan energin lagras under dagen och användas under nattid när elproduktionen står still. Detta gör att batteriet även kan leverera ström vid ett strömavbrott. Då ett batteri kan lagra 6,4 kWh räcker det till att försörja de flesta hem med ström under kvällstid, förutsatt att solen haft möjlighet att ladda upp batteriet under dagtid. Kombinationen av underhållsfria solceller och ett underhållsfritt batteri gör att kostnaden för elanvändandet i hemmet kan koncentreras till en engångssumma. Detta är ekonomiskt på lång sikt. Batteriet har en diskret design, vilket går att se på bilden. Detta gör att batteriet kan vara en del av inredningen i hemmet.

Tyskland sju gånger större än Sverige på elenergi

Tyskland är en av världens ledande länder på elproduktion från solceller. Nästan 20 procent av världens solcellseffekt finns i Tyskland och sju procent av Tysklands energi kommer från solceller. Då landet tagit ett beslut om att alla kärnkraftverk ska vara stängda år 2022. Detta har påskyndat installationer av solceller. I Sverige kommer endast ungefär 0.1 procent av elproduktionen från solenergi. Intresset är dock stort och antalet installationer ökar. Detta beror bland annat på att priserna för installation har minskat med 75 procent från 2010 till 2016. Med Sveriges mål att år 2040 ha ett endast använda förnyelsebara energikällor ser det ut som att andelen installationer endast kommer att öka de kommande åren. Japan och USA är också ledande inom solenergi. Ångströmslaboratoriet i Uppsala har bidragit till det utbredda användandet av solel i Tyskland, Japan och USA, med deras forskning på tunnfilmssolceller. Dessa tunna filmer består av olika grundämnen som liknar kisel som de vanliga solcellerna innehåller. Denna teknik har en mycket lägre material- och tillverkningskostnad, vilket gör att det är möjligt att installera fler solceller. I Sverige har elpriserna varit relativt låga vilket gjort att installationerna inte ökat lika mycket som i många andra länder. Om priset på elen ökar kan även installationerna av solceller komma att öka i Sverige.

 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2021 Vgpower – Allt om kraftverk

 
 
splendid