Kärnkraftverk

Radioaktiviteten upptäcktes år 1896 av Henri Becquerel. Nästan 10 år senare formulerade Einstein sin relativitetsteori, som säger att massa kan omvandlas till energi, vilket blev grunden till det vi vet idag om kärnenergi. Men det skulle dröja ända till 1956 innan det första kommersiella kärnkraftverket togs i bruk i England, och 16 år till innan Sveriges första kärnkraftsreaktor, Oskarshamn 1, togs i bruk år 1972. Läs mer om kärnkraftens historia på wikipedia.

Idag finns det 10 reaktorer i Sverige, fördelade på tre kärnkraftverk: Oskarshamn, Forsmark och Ringhals. Tillsammans står de för ungefär hälften av Sveriges elförsörjning. Kärnkraft utvinns genom fission, det vill säga klyvning, av tunga atomkärnor. Det vanligaste ämnet som används vid fission är uran, men även plutonium kan i vissa fall blandas in i mindre mängder. Vid klyvningen frigörs energi som värmer upp en så kallad moderator, det vill säga ett kylmedium, oftast bestående av vatten. När vattnet värms upp bildas ånga, som driver en turbin, som i sin tur är kopplad till en generator som alstrar energi.

År 2013 var ett rekordår för svensk kärnkraft. Efter uppgraderingar på flera av reaktorerna räknade endast Oskarshamn med att producera tio miljarder kilowattimmar. Kärnkraft är ett billigt sätt att producera el, och det orsakar inga koldioxidutsläpp. Läs mer på vattenfall.se.Kärnkraftverk1

Det är dock inte helt problemfritt. Det råder för tillfället skilda uppfattningar gällande säkerheten på svenska kärnkraftverk. Enligt en rapport som Greenpeace presenterade i oktober 2012 bör alla svenska reaktorer tas ur drift på grund av säkerhetsrisker. Rolf Lindahl, som arbetat med att ta fram rapporten, menar att svenska kärnkraftverk är gamla, saknar den kompetens som behövs, och har stora säkerhetsproblem. Framförallt skulle kraftverken få problem vi naturkatastrofer som jordbävningar och översvämningar. Uppgraderingarna som har gjorts för att öka effektiviteten innebär påfrestningar på de gamla reaktorerna, som byggdes på 70- och 80-talen. Läs mer på svd. Men Leif Karlsson på Strålskyddsmyndigheten menar att svenska kärnkraftverk är säkra, och att deras tillsyn är tillräcklig. Magnus Kryssare, pressekreterare på Vattenfall, är av samma åsikt, och menar att de ständigt arbetar med att förbättra säkerheten. Vattenfall planerar att fortsätta driva sina gamla reaktorer i 50 år till, och övriga reaktorer i 60 år till. I oktober 2013 lämnade Miljöpartiet in en motion om att all kärnkraft ska avvecklas inom de kommande 4 mandatperioderna, och om att inga förbättringar, det vill säga effekthöjningar, får göras i reaktorerna i de kärnkraftverk som finns idag. Läs mer om den på svd.se

Kärnkraftens framtid är med andra ord oklar, men i dagsläget har vi i Sverige en ren energikälla som förser oss med hälften av vår energiförsörjning.

 

Taggar: , , , , , , , , ,

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2021 Vgpower – Allt om kraftverk

 
 
splendid